Valamennyi magyarországi telephelyû gépjármû, forgalmi engedélyébe bejegyzett üzemben tartónak, ennek hiányában, vagy egyezõség esetén a tulajdonosnak élõ Gépjármû kötelezõ felelõsségbiztosítással (a továbbiakban: Gfb) kell rendelkeznie.

Ebben az esetben egy biztosítási kötelezettségrõl van szó, mivel a termékhez kapcsolódó 2009. évi LXII. törvény csak azokra a természetes és nem természetes személyekre vonatkozik, akik üzembentartóként kapcsolódnak a törvényben megfogalmazott jármûvekhez (személygépjármû, motorkerékpár, segédmotoros-kerékpár, négykerekû segédmotoros-kerékpár, autóbusz, trolibusz, tehergépkocsi, vontató, pótkocsi, mezõgazdasági vontató, lassú jármû, munkagép).


A biztosítás, attól függõen, hogy milyen forgalmi engedéllyel rendelkezik a gépjármû köthetõ határozott és határozatlan idõtartamra.

Állandó forgalmi engedélyre kötelezett gépjármûvek esetében a biztosítási szerzõdés tartama minden esetben határozatlan.

Az ettõl különbözõ, úgynevezett Egyedi rendszámtáblák esetében azonban eltérõen alakulnak a biztosítási tartamok. Itt már nem ritka a határozott tartamû Gfb szerzõdés sem.

A menüpontban részletes tájékoztatást adunk a kockázatviselésrõl, a biztosítási díjakról, arról, hogy mit nevezünk biztosítási eseménynek, illetve az aktualitások mellett a Bónusz-Malusz rendszerrõl.