Míg a gépjármû kötelezõ felelõsségbiztosításban a Biztosító a másoknak, az idegen harmadik személynek okozott károkért áll helyt a károkozó helyett, addig a casco biztosításban egy szolgáltatást vásárolunk a gépjármûhöz. A szolgáltatás keretén belül a Biztosító azokat a károkat téríti meg a biztosított részére, melyek a saját gépjármûvében okoz.

A biztosítás központi szereplõje a gépjármû. Az a vagyontárgy, melynek alap és kiegészítõ (extra) felszerelési vannak.

Az extra felszereltség megállapításánál nagyon fontos szempont, hogy azok elõzetesen, úgymond gyárilag beépített tartozékok-e, vagy utólagosan váltak a jármû részévé.

Akkor, amikor a gépkocsi típusának pontos meghatározása, a besorolása megtörténik, akkor az az általánosságban elfogadott Eurotax kód alapján történik. E mögött a kód mögött lévõ adatok alapján lehet eldönteni, hogy a vagyontárgy milyen kiegészítõ tartozékokat tartalmaz. Ami a kód alapján tartozék, az bár lehet "extra", mégis a jármû szerves részét képezi, tehát a késõbbi díj és kockázat megállapításnál a Biztosítók figyelembe veszik azt.
Ami ezen kívül esik az utólagosan elhelyezett tartozék, melyek után a Biztosító pótdíjat számolhat fel (általánosságban elmondható, hogy a biztonságot szolgáló eszközök után a Biztosítók nem számolnak fel külön díjat).

Miután összeállítottuk, hogy a jármû milyen felszereltséggel rendelkezik meg kell vizsgálnunk a választható kockázatokat.

Részletes tájékoztatást adunk a menüben a biztosítási kockázatról, a megfelelõ önrészesedés megválasztásáról, pótdíjakról, engedményekrõl.