A társasházak, illetve a lakások biztosításai bár sok mindenben hasonlítanak egymáshoz, mégis azt mondhatjuk, hogy a társasházbiztosítások megannyi speciális jellemzõvel rendelkeznek. A menüpontban meghatározóan azok a különbségek kerülnek megemlítésre, melyek csak a társasházbiztosításokra jellemzõek.

Mindenekelõtt meg kell említeni azt, hogy egy társasház esetében a magán- és a közösség vagyona találkozik egymással. Fontos! A lakók a társasházban csak az életteret vásárolják meg.

Egy társasház, vagy lakásszövetkezet esetében a vagyontárgyak már az ingatlanok esetében is két csoportra oszthatóak.

Közös tulajdon minden olyan vagyontárgy társasházak esetében mely az alapító okiratban külön tulajdonként nem lett megjelölve, illetve lakásszövetkezetek esetében az alapszabály szerint a szövetkezet, vagy a tagok közös tulajdonában lévõ épület szerkezeti és gépészeti elemei.

Külön tulajdonnak minõsülnek azok a vagyontárgyak, melyek társasházak esetében az alapító okiratban a tulajdonostársak külön tulajdonában vannak, vagy lakásszövetkezetek esetében az alapszabály szerint a szövetkezet, vagy a lakásszövetkezeti tagok tulajdonában van.

Meghatározóan egy társasház esetében elmondható, hogy a közös tulajdon aránya a teljes egészen belül 60 - 65 %, vagyis egy társasháznál a vagyon meghatározó része közös tulajdon.


Az ingóságok megosztása a társasházak, lakásszövetkezetek esetében már ergyszerûbb.

Itt ugyanis a társasház, vagy  a lakásszövetkezet közös ingóságai azok, amikrõl beszélni kell, hiszen a tagok különvagyona egyéni lakásbiztosítások keretében biztosítható.