A Biztosító kockázatviselése a szerzõdõ felek által meghatározott idõpontban jön létre. Fontos azonban, hogy a szerzõdéses jogviszony legkésõbb az üzembentartó jármûnyilvántartásba történõ bejegyzésének idõpontjában megkezdõdjön (adás-vétel idõpontjában). A szerzõdésben a szerzõdõ minden esetben a gépjármû  üzembentartójaként megnevezett személy kell, hogy legyen.

Fontos szabály, hogy a biztosítás kockázatviselésének a tulajdonosi, illetve üzembentartói minõség alatt folyamatosan fenn kell állni.

Amennyiben a biztosítási tartam alatt a szerzõdés megszûnik (díj nemfizetéssel), akkor a díjjal nem rendezett napora a szerzõdõnek Fedezetlenségi díjat (korábbi néven MABISZ díjat) kell fizetni. A fedezetlenségi díj a jármû típusától és annak teljesítménytõl függõen kerül meghatározásra. A célja, hogy a jogviszony teljes fennállása alatt a díjrendezettség folyamatos legyen.

Szintén fõ szabály, hogy ha a biztosítási év közben szûnik meg a szerzõdés díj nemfizetés miatt, akkor a a fedezetlenségi díj és a baleseti adó mellett a biztosítási év végéig járó díjat is be kell fizetni annak a Biztosítónak, ahol a kockázat megszûnt.


A biztosítás szüneteltetése

Az érvényes jogszabály alapján lehetõség van a biztosítási szerzõdés (kockázatviselés), illetve ezzel együtt a díjfizetési kötelezettség szüneteltetésére, ha a gépjármûvet minimum 2, de legfeljebb 6 hónapig a forgalomból kivonják.
Ez a szüneteltetés azonban nem minden jármûre vonatkozik, ugyanis nem lehet a szüneteltetést alkalmazni motorkerékpárra, segégmotoros-kerékpárra, valamint egyéb (amúgy biztosítási kötelezettséggel rendelkezõ) forgalmi engedélyre nem kötelezett jármû esetében.

A szüneteltetést a Biztosító csak abban az esetben fogadja el, ha azt írásban teszik meg felé, valamint ez mellett a forgalmi engedélybe a hatóság a forgalomból való kivonást bejegyezte, vagy egy forgalomból történõ kivonásról szóló tanúsítványt bocsájtott ki.

Ha a jármû 6 hónapnál hosszabb ideig nem üzemel, akkor nem beszélhetünk ideiglenes forgalomból történõ kivonásról, hanem ebben az esetben végleges kivonásról van szó, mellyel a biztosítási szerzõdés véglegesen törlésre (és nem szüneteltetésre) kerül.

Ez azonban nem zárja ki azt alehetõséget, hogy a 6 hónap szüneteltetés után újabb 6 hónapra ne lehessen ideiglenesen kivonni a jármûvet a forgalomból, ami nem jelent autómatikusan végleges kivonást.


Zöldkártya

A Magyarországon megkötött Gfb kockázatviselése a Nemzetközi zöldkártya egyezményben szereplõ országok területére terjed ki. Ezek az országok a magyar Nemzeti Iroda belsõ szabályzatának megfelelõ kétoldalú megállapodást kötöttek hazánkkal.