ï»ż
A BiztosĂ­tĂłk 2013. januĂĄr 01-tĂ”l kezdĂ”dĂ”en dĂ­jakat mĂĄr nem csak Ă©vente egy alkalommal, hanem Ă©vközben is megjelenĂ­thetnek. FĂ” szabĂĄlykĂ©nt azt kell tudni, hogy adott BiztosĂ­tĂłnak az Ășj dĂ­jakat minden megjelenĂ©skor a kockĂĄzatviselĂ©s kezdete elĂ”tt 60 nappal kell meghĂ­rdetni. Az Ășj dĂ­jak azokra a szerzĂ”dĂ”kre, leendĂ” szerzĂ”dĂ”kre fognak vonatkozni, akik biztosĂ­tĂĄsi Ă©vfordulĂłja az Ă©letbelĂ©pĂ©s napja, vagy egy azt követĂ” idĂ”pont.

A BiztosĂ­tĂłk az Ășj dĂ­jakat sajĂĄt honlapjukon, illetve a FelĂŒgyelet (MNB) honlapjĂĄn is meg kell, hogy jelenĂ­tsĂ©k.

A biztosĂ­tĂĄsi dĂ­jat a TĂĄrsasĂĄgok egyĂ©ni kalkulĂĄciĂł alapjĂĄn ĂĄllapĂ­tjĂĄk meg, mĂ©gis elmondhatĂł, hogy több olyan elem is van, melyet ĂĄltatĂĄnossĂĄgban figyelembe vesznek a dĂ­j meghatĂĄrozĂĄsakor (pĂ©ldĂĄul a teljessĂ©g igĂ©nye nĂ©lkĂŒl: a szerzĂ”dĂ” Ă©letkora, a jogosĂ­tvĂĄny megszerzĂ©sĂ©nek Ă©ve, a terĂŒleti besorolĂĄs, a gĂ©pkocsi fajtĂĄja, tĂ­pusa, teljesĂ­tmĂ©nye, a hasznĂĄlat jellege, elmĂșlt idĂ”szak kĂĄrokozĂĄsai).


A dĂ­j meghatĂĄrozĂĄsa

Azt, hogy mi alapjĂĄn hatĂĄrozzuk meg egy Gfb esetĂ©ben a dĂ­jat az is meghatĂĄrozza, hogy milyen tartammal kötjĂŒk meg azt.

A hatĂĄrozott tartammal megkötött biztosĂ­tĂĄsi szerzĂ”dĂ©sek esetĂ©ben a tartam kezdĂ”napjĂĄt, a hatĂĄrozatlan tartamĂșak esetĂ©ben pedig a vonatkozĂł biztosĂ­tĂĄsi idĂ”szakot kell figyelembe venni. Ezt követĂ”en a biztosĂ­tĂĄsi dĂ­jat a kockĂĄzatviselĂ©s megszĂ»nĂ©sĂ©ig kell fizetni.

Szintén díjmeghatårozó, hogy az alap biztosítåsi fedezet mögé milyen egyéb szolgåltatåsokat våsårol a szerzÔdÔ.

Abban az esetben, ha a biztosĂ­tĂĄsi dĂ­jat egy olyan kockĂĄzat esetĂ©ben hatĂĄrozzuk meg, mely korĂĄbban dĂ­j nemfizetĂ©s miatt szĂ»nt meg, akkor a biztosĂ­tĂĄsi dĂ­jhoz a FedezetlensĂ©gi dĂ­j is hozzĂĄszĂĄmĂ­tĂĄsra kerĂŒl. A fedezetlensĂ©gi dĂ­jat az a BiztosĂ­tĂł hatĂĄrozza meg Ă©s szedi be, akivel a szerzĂ”dĂ” a megszĂ»nt Gfb utĂĄn szerzĂ”dĂ©st köt. A FedezetlensĂ©gi dĂ­j a KĂĄrtalanĂ­tĂĄsi SzĂĄmla kezelĂ”jĂ©hez fog kerĂŒlni.

Tudni kell tovĂĄbbĂĄ azt  is, hogy a 2012. januĂĄr 01-vel bevezett baleseti adĂł nem csak a biztosĂ­tĂĄsi dĂ­jat, hanem a fedezetlensĂ©gi dĂ­jat is terheli.

Akkor, ha a beszedett FedezetlensĂ©gi dĂ­jon Ă©s az Ășj biztosĂ­tĂĄs dĂ­jĂĄn kĂ­vĂŒl mĂ©g a korĂĄbbi szerzĂ”dĂ©sbĂ”l is elmaradĂĄsa van a szerzĂ”dĂ”nek, akkor az Õ befizetĂ©seibĂ”l elĂ”ször a FedezetlensĂ©gi dĂ­j, majd a dĂ­jelmaradĂĄs (plusz azok adĂłtartalma) kerĂŒl rendezĂ©sre Ă©s ezt követĂ”en a megmaradĂł összeg kerĂŒl levonĂĄsra az Ășj biztosĂ­tĂĄsi szerzĂ”dĂ©sre esedĂ©kes dĂ­jkĂ©nt, annak adĂłtartalmĂĄval egyĂŒtt.


DĂ­jak mĂłdosulĂĄsa Ă©s a biztosĂ­tĂĄsi Ă©vfordulĂł

A hatĂĄrozott szerzĂ”dĂ©sek biztosĂ­tĂĄsi dĂ­ja a tartam alatt nem vĂĄltoztathatĂł. A hatĂĄrozatlan szerzĂ”dĂ©sekre ez a szabĂĄly szintĂ©n igaz. MĂ©g akkor is, ha Ă©v közben a szerzĂ”dĂ©st Ă©rintĂ” körĂŒlmĂ©nyek (gondolva itt jellemzĂ”en a kĂĄrokozĂĄs(ok)ra) megvĂĄltoznak. A BiztosĂ­tĂł a kĂĄrokozĂĄsok negatĂ­v hatĂĄsĂĄt(ait) csak a következĂ” idĂ”szakban Ă©rvĂ©nyesĂ­theti.

A BiztosĂ­tĂł a szerzĂ”dĂ”t az Ă©vfordulĂł elĂ”tt legalĂĄbb 50 nappal köteles tĂĄjĂ©koztatni a következĂ” idĂ”szak dĂ­jĂĄrĂłl. Ha ezt a dĂ­jat az ÜgyfĂ©l elfogadja, akkor a biztosĂ­tĂĄs a következĂ” Ă©vben a tĂĄjĂ©koztatĂĄs szerinti dĂ­jjal folytatĂłdik, ha nem, akkor pedig a biztosĂ­tĂĄsi Ă©vfordulĂłt megelĂ”zĂ”, legkĂ©sĂ”bb 30. napig felmondhatja a szerzĂ”dĂ©st.

LĂ©nyeges szempont a biztosĂ­tĂĄs Ă©vfordulĂłjĂĄnak meghatĂĄrozĂĄsa. A szabĂĄlyozĂĄs 2010. januĂĄr 01-tĂ”l megvĂĄltozott. ÉvfordulĂłnak a tulajdonszerzĂ©s, vagy ĂŒzembentartĂłi jogviszony szerzĂ©s  napjĂĄt kell tekinteni. Azon jĂĄrmĂ»vek esetĂ©ben, melyeknĂ©l a tulajdonosi, vagy ĂŒzembentartĂłi jogviszony vĂĄltozatlan a 2010. januĂĄr 01-i ĂĄllapothoz kĂ©pest, esetĂŒkben a biztosĂ­tĂĄsi Ă©vfordulĂł januĂĄr 01-e.


Biztosítås megkötése díj nemfizetéssel történÔ megszûnést követÔen

A biztosĂ­tĂĄs dĂ­j nemfizetĂ©ssel törtĂ©nĂ” megszĂ»nĂ©sĂ©t követĂ”en lĂ©nyeges kĂ©rdĂ©s, hogy hol köthetĂ” meg Ășjra a Gfb szerzĂ”dĂ©s. Itt kĂ©t esetet kell megvizsgĂĄlni, de mindkĂ©t esetben az a fĂ” szabĂĄly, hogy a szerzĂ”dĂ©s milyen biztosĂ­tĂĄsi Ă©vfordulĂłval rendelkezik.

Amennyiben a biztosĂ­tĂĄsi Ă©vfordulĂłn belĂŒl kerĂŒl ĂșjrakötĂ©sre a szerzĂ”dĂ©s, akkor annĂĄl a biztosĂ­tĂłnĂĄl kell Ășjrakötni, ahol az elĂ”zĂ” szerzĂ”dĂ©s megszĂŒnt.

PĂ©lda: Az ÜgyfĂ©l a gĂ©pkocsijĂĄt 2010. december 08-ĂĄn vĂĄsĂĄrolta (Ă©vfordulĂł december 08). Ekkor megkötötte "X" BiztosĂ­tĂłnĂĄl a Gfb-t. A szerzĂ”dĂ©st dĂ­j nemfizetĂ©s miatt 2011. ĂĄprilis 01-vel töröltĂ©k, melyet 2011. jĂșlius 09-Ă©n Ășjra megköt. Ekkor FedezetlensĂ©gi dĂ­jat fizet a 2011. ĂĄprilis 01. utĂĄni respirĂł idĂ” vĂ©gĂ©tĂ”l (60 nap) a jĂșlius 09-ig, majd szintĂ©n az "X" BiztosĂ­tĂłnĂĄl Ășjra megköti a Gfb-t 2011. jĂșlius 09-i kockĂĄzatviselĂ©si kezdettel.

Amennyiben a biztosĂ­tĂĄsi Ă©vfordulĂłn tĂșl szerez tudomĂĄst arrĂłl, hogy a biztosĂ­tĂĄsa törlĂ©sre kerĂŒlt, akkor megvĂĄltoztathatja a korĂĄbbi BiztosĂ­tĂłt egy mĂĄsik BiztosĂ­tĂłra.

PĂ©lda: Az ÜgyfĂ©l a gĂ©pkocsit 2009. december 15-Ă©n vĂĄsĂĄrolta (Ă©vfordulĂł januĂĄr 01.). Ekkor a Gfb-t "X" BiztosĂ­tĂłnĂĄl kötötte meg. A biztosĂ­tĂĄsi szerzĂ”dĂ©s 2010. november 05-Ă©n dĂ­j nemfizetĂ©ssel megszĂ»nik, melyrĂ”l 2011. ĂĄprilis 03-Ă©n szerez tudomĂĄst. Mivel Ă©vfordulĂł (januĂĄr 01-e) elĂ”tt szĂ»nt meg a szerzĂ”dĂ©s Ă©s az ĂșjrakötĂ©s az Ă©vfordulĂł utĂĄn törtĂ©nik, ezĂ©rt vĂĄlaszthat, hogy melyik BiztosĂ­tĂłtĂĄrsasĂĄgnĂĄl köt Ășjra szerzĂ”dĂ©st Ășgy, hogy a 2010. november 05-tĂ”l kezdĂ”dĂ” respirĂł idĂ”szak vĂ©gĂ©tĂ”l 2011. ĂĄprilis 03-ig a FedezetlensĂ©gi dĂ­jat megfizeti.


A biztosítåsi díj megfizetése

A biztosítås halasztott díjjal és azonnali elsÔ díj megfizetéssel is köthetÔ. Lényeges dolog azonban a halasztott díjjal megkötött biztosítåsoknål, hogy a megkötést követÔen legkésÔbb a 30. napon a díjat meg kell fizetni.

Ha a szerzĂ”dĂ©s lĂ©trejötte utĂĄn megjĂĄrĂł rendszeres dĂ­j nem kerĂŒl megfizetĂ©sre, az esedĂ©kessĂ©gtĂ”l szĂĄmĂ­tott 30. nap elteltĂ©vel, abban az esetben a BiztosĂ­tĂł felszĂłlĂ­tĂĄst kĂŒld az ÜgyfĂ©l rĂ©szĂ©re, hogy az esedĂ©kessĂ©gtĂ”l szĂĄmĂ­tott 45 napon belĂŒl (pĂłthatĂĄridĂ”) a dĂ­jat fizesse meg, ellenkezĂ” esetben a biztosĂ­tĂĄs az esedĂ©kessĂ©gtĂ”l szĂĄmĂ­tott 60. napon dĂ­j nemfizetĂ©ssel megszĂ»nik.