A Bónusz-malusz rendszer 2011. június 15-tõl kezdõdõen a 21/2011. (VI.10.) NGM rendelettel megváltozott.

A rendelettel a Bónusz-malusz rendszer hatálya alá az alábbi jármûfajták tartoznak:
 

A besorolások a szerzõdõ üzembentartó személyéhez fûzõdnek, függetlenül attól, hogy az üzemben tartó gépjármûvét ki vezette.

A szerzõdés átsorolható, ha a szerzõdés legalább 270 napig díjjal rendezett.

A bónusz a szerzõdés megszûnését követõen 2 évig (24 hónap) örökíthetõ.


Kötelezettségek, illetve szabály változások

Minden olyan esetben, amikor új Gfb biztosítási szerzõdés jön létre meg kell adni az elõzmény Biztosító nevét és az elõzõ kötvényszámot, a jármû rendszámát és bónusz-malusz besorolását. A biztosítási díj elsõ körben a szerzõdõ által nyilatkozott besorolás alapján kerül meghatározásra. Ezt követõen azonban az új Biztosító az elõzõ Biztosító által lejelentett adatokat beszerzi és annak tartalma alapján véglegesíti a bónusz besorolást.


Bónusz-malusz ellenõrzése

A megadott adatok alapján az új Biztosító a a szerzõdés kezdetét követõ 15. és 30. nap között teszi meg a lekérdezést.

Ha az ellenõrzés sikeres, akkor a végleges besorolást a szerzõdés kezdetétõl számított 45. napig kell megtenni.

Ha az ellenõrzés sikertelen, akkor a 30. és a 45. nap között értesíteni kell a szerzõdõt.

Amennyiben a megadott adatok alapján a beazonosítás a 60. napig sem végezhetõ el, akkor a 60. és a 75. nap között a szerzõdést A00 fokozatba kell besorolni.

Akkor, ha a szerzõdõ a kedvezõbb besorolás érdekében valótlan adatokat közöl a Biztosítóval, M04 fokozatba kell sorolni.