A biztosítási alapkockázatok 3 nagy fõcsoportra oszthatóak.

Casco elemi kár

Az elemi károknak minõsülhet a gépjármûvet, annak alkatrészeit, rendeltetésszerûen beépített tartozékait károsító villámcsapás, robbanás, földcsuszamlás, kõ- és földomlás, természetes üreg, vagy talajszint alatti építmény beomlása, legalább 15 m/s (54 km/h) sebességû szélvihar, felhõszakadás, árvíz, belvíz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás által okozott kár.

Szintén elemi kárnak minõsül a gépjármûben, annak alkatrészeiben, tartozékaiban, a gépjármû elektromos berendezéseinek meghibásodása miatt, vagy külsõ eredetû tûznek a gépjármûre történõ átterjedése során keletkezett túz- és robbanáskár.


Casco lopáskár

Biztosítási eseménynek minõsül (vagyis a szerzõdési feltételeiben leírtak alapján elõáll a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége) a megfelelõen lezárt gépjármû ellopása, vagy jogtalan használat céljából történõ önkényes elvétele, a biztosított jármû tartozékainak ellopása a gépjármûrõl, annak lezárt belsõ terébõl, a biztosított gépjármû tartozékainak, vagy az alkatrészeinek elrablása, továbbá az említett cselekményekkel, vagy azok kísérletével okozott károk.


Casco töréskár

Töréskárról akkor beszélhetünk, ha a biztosított gépjármûben, vagy annak alkatrészeiben, tartozékaiban balesetszerûen, hirtelen fellépõ és a gépjármûre kívülrõl ható erõ miatt, illetve ennek következményeként sérülés keletkezik, továbbá idegen harmadik személy rongálási kárt okoz.


Fontos megemlíteni, hogy az alapkockázatokon túlmenõen kiegészítõ kockázatokról is tudunk beszélni. Ezek nagyon széles körûek lehetnek, a legfontosabbak azonban:
 


A biztosítási kockázatok során a közonti vagyontárgy mindig a biztosításba felvett gépjármû, a megfelelõ besorolással. Ha a kiegészítõ tartozékok nem részei az autónak, akkor azokat alapkockázatokra mindenképpen külön kell biztosítani, mivel ellenkezõ esetben a Biztosító azokra kártérítést nem fog nyújtani.

A kiegészítõ biztosítások rendszerint csomag jellegûek, de az is elõfordulhat, hogy külön-külön elemenként bõvíthetõ azokkal a casco.


Fontos tudni!

A Biztosítók a fenti alapkockázatokat együttesen és külön is alkalmazhatják (például: önállólopás casco).

Szintén lényeges dolog, hogy az idõsebb gépjármûvek esetében a Biztosítók alkalmaznak csökkentett szolgáltatású casco biztosítást is, melynek a lényege, hogy egy idõsebb jármû esetén a felhasználásra kerülõ alkatrészek olcsóbbak, ha új alkatrész kerül megvásárlásra, annak csak egy csökkentett értékét téríti meg, illetve a javítási munkadíjakra is csak egy csökkentett munkadíjat tudnak számolni.

A mai modern biztosításokban azonban egyre gyakrabb, hogy felárért vásárolható úgynevezett avulásmentesség, vagyis nem értékcsökkentik a Biztosítók a pótlásra kerülõ használt alkatrészeket.