A biztosítás alapdíját meghatározó tényezõk a gépjármû mûszaki paraméterei (Eurotax besorolás és a beszerelt extrák), a jármû életkora, a választott kárkockázat (milyen típusú alapkockázatok és kiegészítõ kockázatok lettek választva), a szerzõdõ lakcíme, a vezetõ(k) életkora, egy, vagy több személy vezeti a gépkocsit, az éves futásteljesítmény, használat helye (belföld és/vagy külföld), a használat jellege (általános, bérautó, taxi, oktató autó), illetve a választott önrészesedés.

A szerzõdéskötéskor megállapított díj azonban "csak" egy induló díj, az a tartam alatt változhat (például: önrészesedés módosulásával, felszereltség növelésével).

Módosító tényezõk:

A szerzõdõ és a biztosított gépjármû kora, melyet határozatlan tartammal megkötött biztosítások esetében a Biztosítók folyamatosan nyomon követnek és azokat a díjban automatikusan érvényesítenek.

A vezetõ életkorának változása. A szerzõdéskötéskor lehetõség van arra, hogy a vezetõ(k) kora meghatározásra kerüljön (például a vezetõk 30 és 40 éves kor közöttiek, vagy 25 év alattiak). A kor elõrehaladtával a meglévõ szerzõdésben a kezdetkor alkalmazott "kor pótdíj" idõvel megszûntethetõ.
Ezzel a tényezõvel a biztosító abban az esetben nem számol, ha a szerzõdés megkötéskor a vezetõ korától független besorolást választjuk.

Kármentességi kedvezmény, melynek nagysága a kármentes évek számának növekedésével emelkedik.

Együttkötési kedvezmény, mely akkor kerülhet alkalmazásra, ha annál a társaságnál, melynél a casco biztositással rendelkezünk egyéb, jellemzõen kötelezõ gépjármû felelõsségbiztosítási szerzõdést is kötünk.

Szintén egy lényeges tényezõ a kármentesség ellenkezõje a túlzottan magas kárhányad, mely azt is jelentheti szélsõséges esetben, hogy a Biztosító a szerzõdést évfordulóra felmondja.