Az önrészesedés alatt azt értjük, hogy a biztosítási szerzõdésben a szerzõdõ vagy kötelezõen, vagy önkéntesen azt választja, hogy a bekövetkezett káresemény költségeinek egy részét saját maga fogja viselni (ez egy úgynevezett kárkorlátozás).

Nagyon fontos, hogy az önrészesedés a késõbbi károkon kívül a biztosítási díjra is kihatással van. Egy magasabb önrészesedéshez kisebb díj kapcsolódik és fordítva. Fontos azonban hogy a választott önrészesedést minden esetben a gépkocsi értékéhez, a jövõben bekövetkezõ károk várható nagyságához igazítsuk. Egy túlzottan magas önrészesedéssel jelentõsen kevesebb díjat tudunk havonta, évente spórolni, mint amekkora veszteség fog minket érni egy bekövetkezõ káreseménykor.

A casco biztosítás esetében az önrészesedés százalékos és százalék plusz összeg elemekbõl áll, például 10 %, de minimum 100.000,- Ft.

A választott önrészesedést a különbözõ kockázatoknál más és másképp kell értelmezni:

Elemi károk esetében minid a százalékos önrészesedés kerül alkalmazásra.

Lopáskárnál szintén a százalékos önrészesedést fogja a Biztosító levonni a megállapított kárból.

Töréskároknál a kettõ tényezõ együttese fog érvényesülni. Egy bekövetkezett 300.000,- Ft nagyságú kárnál elõször megállapításra kerül a kár százalékos nagysága, jelen esetben 10 %. Ez a példánál 30.000,- Ft. A megállapított összeget megvizsgálja a Biztosító, hogy alacsonyabb-e a választott önrészesedés forint értékénél -példánkban a 100.000,- Ft-nál. Ha alacsonyabb, mint most is akkor a minimális forintális önrészt vonja le (példa szerint 100.000,- Ft), ha nem, akkor a megállapított százalékos értéket (a megadott példánkban szereplõ kár után a Károsult 200.000,- Ft összeget fog kapni).


Fontos tudni!

A Biztosító egyedi szabályokat is hozhat a szerzõdéskötéskor választott önrészesedést illetõen. Ilyenkor mindig a káresemény körülményei lesznek a mérvadóak.

Alkalmazható például, hogy 50 %-al megemelkedik adott kár esetében az önrészesedés, ha a vezetõ mondjuk 30 évnél fiatalabb.

Töréskárok esetében az önrészesedést a Biztosító a bekövetkezett kár kapcsán 100 %-al megemeli, ha a sebesség túllépése több volt, mint a megengedett sebesség 30 %, vagy nem vették figyelembe a jármûforgalmat irányító lámpa jelzését.