ï»ż
A cascĂł biztosĂ­tĂĄsban alkalmazott kedvezmĂ©nyek közĂŒl nĂ©hĂĄny:
 


BĂłnusz rendszer

A casco biztosítås esetében is van bónusz rendszer, bår ez jelentÔsen eltér a Gfb módozatnål megismertektÔl.

A bĂłnuszosztĂĄly megĂĄllapĂ­tĂĄsĂĄnak szabĂĄlyai ĂșjkĂ©nt belĂ©pĂ” szĂĄmĂĄra

Ha a szerzĂ”dĂ”nek mĂĄr korĂĄbban is volt a biztosĂ­tott gĂ©pjĂĄrmĂ»vel azonos jĂĄrmĂ»fajtĂĄra törĂ©skĂĄrra szĂłlĂł biztosĂ­tĂĄsa, Ă©s az a jelenlegi szerzĂ”dĂ©s kockĂĄzatkezdetĂ©t megelĂ”zĂ”en egy Ă©vnĂ©l nem rĂ©gebben szĂ»nt meg  Ă©s a megszĂ»nĂ©s oka nem törĂ©skĂĄr vagy dĂ­jnemfizetĂ©s , a BiztosĂ­tĂł a szerzĂ”dĂ©s megszĂ»nĂ©se elĂ”tti kĂĄrmentes idĂ”szakot beszĂĄmĂ­tja az Ășj szerzĂ”dĂ©s bĂłnuszosztĂĄlyĂĄnak  megĂĄllapĂ­tĂĄsĂĄnĂĄl.

Ha a szerzÔdÔ a szerzÔdéskötés idÔpontjåban az adott Biztosítónål, mint koråbbi szerzÔdÔ, mår rendelkezik a biztosított gépjårmûvel azonos jårmûfajtåra érvényes %u2013 töréskårra is kiterjedÔ %u2013 casco biztosítåssal, és e biztosítås kårmentessége alapjån díjkedvezményre jogosult, lehetÔsége van vålasztani, hogy az elÔzÔ szerzÔdésében elért kårmentes idÔtartamot melyik casco szerzÔdésén kívånja érvényesíteni.

A rendszerbe ĂșjkĂ©nt belĂ©pĂ”, a kĂĄrmentessĂ©grĂ”l igazolĂĄssal nem rendelkezĂ” szerzĂ”dĂ” indulĂł bĂłnuszosztĂĄlya C1. A szerzĂ”dĂ” csak egy jogcĂ­men jogosult a bĂłnusz figyelembevĂ©telĂ©re. Ha egyidejĂ»leg több feltĂ©tel is teljesĂŒl, a szerzĂ”dĂ”re kedvezĂ”bb bĂłnuszosztĂĄlyt kell alkalmazni.

Ha a szerzĂ”dĂ” mĂĄs biztosĂ­tĂłnĂĄl kötött casco biztosĂ­tĂĄsban elĂ©rt kĂĄrmentessĂ©g alapjĂĄn kĂ­vĂĄnja a bĂłnuszt igĂ©nybe venni, az errĂ”l szĂłlĂł igazolĂĄst az ajĂĄnlat alĂĄĂ­rĂĄsĂĄtĂłl szĂĄmĂ­tott 90 napon belĂŒl kell a BiztosĂ­tĂłnĂĄl bemutatnia. A biztosĂ­tĂł ebben az esetben a kedvezmĂ©nyes dĂ­jat visszamenĂ”leges hatĂĄllyal, a kockĂĄzatviselĂ©s kezdetĂ©tĂ”l alkalmazza.


A bónuszosztåly våltozåsa a szerzÔdés tartama alatt

Ha a biztosított valamelyik biztosítåsi évben nem vett igénybe törésbiztosítåsi szolgåltatåst, a szerzÔdés bónuszosztålya a következÔ biztosítåsi évben eggyel emelkedik. A legmagasabb bónuszosztåly C6.

Ha a biztosĂ­tott valamelyik biztosĂ­tĂĄsi Ă©vben egy alkalommal vett igĂ©nybe törĂ©sbiztosĂ­tĂĄsi szolgĂĄltatĂĄst, a bĂłnuszosztĂĄly a következĂ” biztosĂ­tĂĄsi Ă©vben kettĂ”vel, kĂ©t alkalommal igĂ©nybe vett szolgĂĄltatĂĄs esetĂ©n nĂ©gy, hĂĄrom alkalom esetĂ©n hat osztĂĄllyal csökken, de legfeljebb C0 osztĂĄly lesz. A bĂłnuszjogosultsĂĄg szempontjĂĄbĂłl a BiztosĂ­tĂł törĂ©skĂĄrra teljesĂ­tett bĂĄrmilyen összegĂ» kifizetĂ©se a szolgĂĄltatĂĄs igĂ©nybevĂ©telĂ©nek minĂ”sĂŒl.


A bónusszal kapcsolatos egyéb elÔíråsok

A bónusszal jåró elÔnyök a szerzÔdÔ személyéhez fûzÔdnek.

Ha a biztosĂ­tĂĄsi esemĂ©nnyel kapcsolatos kifizetĂ©s a BiztosĂ­tĂł rĂ©szĂ©re maradĂ©ktalanul megtĂ©rĂŒl, a szolgĂĄltatĂĄs nem Ă©rinti a bĂłnuszt. Ha a megtĂ©rĂŒlĂ©skor a szolgĂĄltatĂĄs teljesĂ­tĂ©se miatt a bĂłnuszosztĂĄly visszasorolĂĄsa mĂĄr megtörtĂ©nt, a biztosĂ­tĂł a megtĂ©rĂŒlĂ©s idĂ”pontjĂĄt követĂ” hĂłnaptĂłl a kĂĄresemĂ©ny bekövetkeztekor Ă©rvĂ©nyben volt bĂłnuszosztĂĄlyt alkalmazza, Ă©s az esetleges tĂșlfizetĂ©st a következĂ” dĂ­jba (dĂ­jrĂ©szletbe) beszĂĄmĂ­tja.

Ha a törĂ©skĂĄr-biztosĂ­tĂĄsi szerzĂ”dĂ©s nem biztosĂ­tĂĄsi esemĂ©ny miatti Ă©rdekmĂșlĂĄssal szĂ»nik meg, a BiztosĂ­tĂł a szerzĂ”dĂ” kĂ©rĂ©sĂ©re igazolĂĄst ĂĄllĂ­t ki a szerzĂ”dĂ©s megszĂ»nĂ©se elĂ”tti azon idĂ”tartamrĂłl, amelyet a BiztosĂ­tĂł a törĂ©skĂĄr-biztosĂ­tĂĄsban a kĂĄrmentessĂ©gi dĂ­jkedvezmĂ©ny megĂĄllapĂ­tĂĄsĂĄnĂĄl figyelembe vett.