A biztosítással kapcsolatos legfontosabb jellemzõk azok az ingatlanra és/vagy az  ingóságra vonatkozó adatok, melyek alapjaiban határozzák meg az elkészülõ lakásbiztosítást.
Ezek a tényezõk egyaránt fontosak abban az esetben, amikor új ajánlatról beszélünk és akkor is, ha egy meglévõ szerzõdés kerül átdolgozásra.

A biztosítást meghatározó legfontosabb tényezõk:

1. Kockázatviselés helye

Különbözõ kockázati jellemzõkkel rendelkezik az ingatlan attól függõen, hogy hol helyezkedik el. Más és más kockázatokkal kell számolni egy nagyvárosban, egy megyeszékhelyen, egy kisebb településen, továbbá az is lényeges, hogy adott vagyontárgy lakott területen belül található-e, vagy attól távolabb, az adott település lakatlan részén.
Bár csak egyes biztosítási eseményekkor van jelentõsége, de meg kell említeni, mint kockázati jellemzõt azt is, hogy a lakás állandóan lakott-e, vagy sem.

2. Az épület alap adatai

Meghatározó az épület építési éve, a típusa, illetve a falazat, tetõzet anyaga. Lényeges, hogy egy fiatalabb ingatlan esetében a Biztosító kockázata olykor akár kisebb is lehet, mint egy idõsebb esetében, hiszen a véletlenszerûen bekövetkezõ károk gyakorisága fiatalabb konstrukciónál kisebb lehet.
Szintén említést kell tenni az épület jellegérõl is. A kárstatisztikák alapján eltérõ gyakorisággal alakulnak ki káresemények -és ezek nagysága is különbözõ- olyan esetben, amikor a lakás része egy közösségnek (társasház, sorház, tömbház), valamint amikor az önállóan állóépületrõl beszélünk (családi ház).

3. Biztosítandó vagyontárgyak

Alapvetõen elmondható, hogy a bekövetkezõ károk különbözõek akkor, amikor csak épületrõl és amikor ezzel együtt, vagy külön ingóságokról beszélünk. Az ingóságok esetében sem mindegy, hogy azok részei a háztartások általános használatának, vagy kiemelt értékûek, esetleg ékszerek, mûtárgyak, egyedi alkotások.
Az ingóságok esetében nagyobb jelentõséggel az elemi károk mellett inkább a lopás, eltulajdonítás kockázatok bírnak. Ezen kockázat lehetõség szerinti csökkentése érdekében írnak elõ a Biztosítók szabályokat a helyiségek lezárásával, az értékek tárolásával kapcsolatban, vagy határoznak meg lezártsághoz kapcsolódó kártérítési limiteket.

4. Biztosítási csomagok

Tömegtermékrõl lévén szó a Biztosítók a kockázatok megvásárlására több lehetõséget is kínálnak.

Az alapcsomagokban meghatározóan az alapkockázatok tartoznak.

Amennyiben az Ügyfél egy magasabb védettséget szeretne választhat emelt szintû szolgáltatást is, mely már tartalmaz kiegészítõ kockázatokat is.

Akkor, ha teljesen személyre szabottan kívánja kialakítani a terméket, van lehetõsége arra, hogy egyedi kockázati kört rakjon össze. Itt a kockázatokat teljesen szabadon állíthatja össze, attól függõen, hogy a Szerzõdõnek mi az igénye.