A társasházak biztosítható alapkockázataikban is nagyon hasonlítanak a lakásbiztosításokra.

Biztosítónként eltérõen, de jellemzõen az alapkockázatok
 Jellegébõl adódóan a módozat tartalmazhat olyan speciális kockázatokat is, melyek jellemzõen a társasházbiztosításoknál fordulnak elõ: