ï»ż
Mit jelent a tårsashåzi biztosítåsok esetében az a szó, hogy zåradék?

Egy zåradék azt a szerepet tölti be, hogy a biztosítåshoz kapcsolódó szerzÔdési feltételek valamely pontja, amelyre a zåradék hivatkozik meg fog våltozni annak megfelelÔen, ami a zåradékban olvasható.

Akkor tehåt, amikor a biztosítåsban zåradékot alkalmazunk, minden esetben az eredeti feltételeket módosítjuk az adott zåradék tartalmånak megfelelÔen.

Leggyakrabban alkalmazott zåradékok
 

Alkalmazhatóak tovåbbå egyedi zåradékok is

Ebben az esetben a felek megållapodnak egy egyedi feltétel alkalmazåsåban, díjazåsåban és eltérve az alap szerzÔdési feltételektÔl alkalmazzåk azt, melyet egy zåradék rögzít.