Milyen átvállalt költségekrõl beszélhetünk egy biztosítás esetén?

A biztosítók az úgynevezett biztosítási események utáni kártérítésen túlmenõen, egyéb költségeket is megtérítenek a károsultak részére.

Rom és törmelékeltakarítás

Ebbe a költségbe beleértendõ a káresemény során esetlegesen keletkezett törmelékek elszállítása a legközelebbi hivatalos lerakóhelyre, valamint a keletkezett romok egyszeri eltakarítása.

Oltás és mentés

Ez, mint alapvetõ kárenyhítési kötelezettség minden esetben a szerzõdõt kötelezi, de annak költségeit a biztosító fizeti meg.
A kárenyhítési költségek során a biztosító megtéríti a kár elhárítása, enyhítése során felmerült költségeket.

Bérleti díj káresemény után

Amennyiben egy épület, egy lakás lakhatatlanná válik, akkor a biztosított értékeken felül kifizetésre kerül határozott idõre (2-9 hónap) a károsultak azon költsége, melyet a helyreállítás idejére bérleti díjként fizetnének meg.

Ideiglenes õrzés

Ha a vagyontárgyak lezárhatósága, bezárhatósága a káresemény után nem megoldható, akkor a biztosító az õrzéssel kapcsolatos költségek megtérítését vállalhatja.

Hazautazás

Amennyiben egy hosszasabb távollét alatt a biztosítottnak haza kell utaznia a káresemény miatt, úgy az ezzel kapcsolatos költségek, a fenti jogcímen térülhetnek meg.