Melyek a biztosítható vagyoncsoportok egy vállalati biztosítás esetén?

Biztosított vagyontárgynak minõsülnek a vagyoncsoportonként tényleges értékkel részletezett olyan vagyontárgyak, melyek kizárólag a vállalkozás tevékenységével vannak összefüggésben.

Ezek a tulajdoni viszony alapján lehetnek saját-, vagy idegen vagyontárgyak, bérlemények, lízingbe, vagy megõrzésre átvett vagyonok, illetve további feldolgozásra átvett vagyontárgyak egyaránt.

A biztosítási fedezetbe nem önállóan, hanem vagyoncsoportonként kerülnek be. Amikor a tényleges értékük megállapításra kerül, azokat figyelembe vehetjük új értéken, valós (forgalmi) értéken, vagy akár könyv szerinti értéken is.

Jellemzõ vállalkozási vagyoncsoportok:

Azok az épületek és építmények, melyek a talajhoz szilárdan kötõdnek, továbbá az emberek számára a belépést és a huzamosabb idejû bent tartózkodást teszik lehetõvé.

A mûszaki és egyéb berendezések, tehát az olyan termelési eszközök, melyek közvetlenül nem épülnek be a termelés, illetve a szolgáltatásnyújtás során az elõállított termékbe. Viszont több cikluson keresztül szolgálják a vállalkozás mûködését és a beszerzésük nem tovább értékesítési célból történik.

A készletek a vállalkozás rendelkezésére álló, egy éven belül felhasználásra kerülõ mindazon eszközöket jelentik, amelyeket a vállalkozás a termék, illetve szolgáltatás során fel fog használni, változatlan formában továbbértékesít, vagy értékesítendõ eszközként tartja azokat nyilván.

Azok az egyéb vagyontárgyak, melyek a vállalkozás tevékenységét nem feltétlen közvetlenül, hanem közvetve szolgálják.