Mit értünk biztosítási összeg alatt?
 
A biztosítási összeg alatt a biztosítandó vagyontárgyak tényleges értékét értjük, függetlenül attól, hogy azt új-, valós-, vagy könyv szerinti értéken biztosítjuk.

Vagyoncsoportoktól függõen azonban más és más formában kell az értékeket meghatározni.

Az épületek, építmények, gépek, berendezések esetében a vagyonérték meghatározás tetszõleges lehet. Csak az a meghatározó, hogy milyen állapotú a vagyontárgy, hiszen egy új értékû vagyon esetében az új érték, egy elhasználódott esetében viszont célszerûbb a valós érték megállapítása.

Amennyiben a vagyontárgy egyedi, vagy már nem beszerezhetõ jelleggel bír (például: nem gyártják már), akkor a pótlási érték során egy vele azonos mûszaki paraméterekkel rendelkezõ vagyontárgyat kell alapul venni.

A készletek, félkész-, vagy késztermékek esetében a viszonyítás a mindenkori csúcsérték, vagyis annak az értéknek a biztosítása, amennyi a vagyontárgy maximum értéke lehet. Amiatt, hogy azok változó nagysága miatt mindig a legmagasabb érték legyen védelem alatt, hiszen nem tudható, hogy a káresemény mikor következik be.

Készpénz vonatkozásában szintén a maximum értéket kell biztosítani.


A pontos biztosítási, vagyoncsoportonkénti értékek megállapításának a vállalkozások esetében azért van különösen fontos szerepe, mert egy bekövetkezõ kár esetében nagyon nagy vagyont is fenyegethet az alulbiztosítottság. Ennek legnagyobb hátránya az aránylagos kártérítés.

Az aránylagos kártérítés a gyakorlatban akkor fordul elõ, ha kisebb értéken kerül feladásra a biztosításba adott érték, mint amennyit valójában ér (például egy 100.000.000 Ft  értékû ingatlant 70.000.000 Ft-on biztosítanak). Az ebbõl adódó következmények már egészen kis károk esetében is jelentõsek lehetnek.

Egy kár (például: 1.000.000 Ft) esetében ugyanis a biztosító a bekövetkezett kárt olyan arányban fogja megtéríteni, ahogyan a feladott érték aránylik a tényleges bekerüléshez (jelen példa esetében minden kár 7/10 arányban fog megtérülni). A példa alapján a vállalkozás csak 700.000 Ft-ot fog kapni.