Mit kell tudni a vagyon jellegû kockázatokról?
 
A vagyon jellegû kockázatokra átfogóan az a jellemzõ, hogy a biztosítás megkötésekor pontosan ismert, hogy az esetleges káreseményt ki fogja elszenvedni. Ez a szereplõ minden esetben a biztosított, aki egyben arra is jogosult lesz, hogy a káresemény kapcsán a biztosítótól a kártérítést megkapja.

Ez a kártérítés (szintén a vagyonbiztosítási kockázatokra jellemzõen) egy szolgáltatás lesz, a szolgáltatás legmagasabb összege pedig nem más, mint a biztosítási összeg.

A modul jelleggel felépülõ vagyonbiztosítások esetében a vagyoni kockázatok ugyanazokkal az alaptulajdonságokkal rendelkeznek, mint egy lakás-, vagy társasház biztosítás esetén, tehát Alap- és kiegészítõ kockázatokból épül fel. Az alapkockázatok az úgynevezett FLEXA kockázatok (tûz, villámcsapás, robbanás, légi jármû ütközése). Minden kockázatot, amit ezeken túlmenõen tartalmaz a vagyonbiztosítás kiegészítõ kockázatnak kell tekinteni.

A gyakorlatban azonban az alapkockázatok köre eltérõ az elmélettõl, azok biztosítónként változóak lehetnek.

Jellemzõ vagyoni kockázatok
 
  • Tûz és elemi kár
  • Vezetékes vízkár
  • Katasztrófa károk (földrengés, árvíz)
  • Betöréses lopás rablás kár
  • Üvegtörés kár
  • Irodai elektronikus berendezések kára
  • Szállítmánybiztosítási kár
  • Üzemszünet biztosítási kár
  • Géptörés kár
  • Baleseti károk