Amit a felelõsség jellegû kockázatokról tudni kell!

A felelõsségi kockázatok esetében a vagyoni kockázatoktól eltérõen az a jellemzõ, hogy a biztosítás megkötésekor a károsult személye nem, csak a károkozó személye az ismert. Minden ilyen esetben ugyanis az esetleges káreseményt a biztosított fogja okozni, egy elõre nem ismert harmadik személy számára.

A károsult részére kifizetésre kerülõ kártérítés egy helytállás lesz, amit a biztosító a károkozót mentesítve, így helyette fog a károsult részére kifizetni. A károkozó arra köt szerzõdést a biztosítóval, hogy amennyiben õ káreseményt okoz, abban az esetben a biztosító egy elõre meghatározott összeg erejéig álljon helyt a nevében.

A felelõsségbiztosítások esetében az alulbiztosítottság fogalma nem értelmezhetõ, hiszen nem tudható pontosan, hogy az okozott kár mekkora lesz. Igaz azt is meg kell említeni, hogy a károkozó kártérítési kötelezettsége az okozott kár nagyságáig terjed (elvileg korlátlan), míg a biztosító helytállása csak a vállalt biztosítási összegig terjed.

Jellemzõ felelõsségi kockázatok