Mi az az All risk biztosítás?
  
Az All risk biztosítások a vagyonbiztosítások egy speciális területe. Egyszerû fordításban azt mondhatjuk, hogy egy minden kockázatra kiterjedõ biztosításról van szó.

Elõzményként fontos tudni, hogy egy biztosítási szerzõdés tartalmilag elsõként meghatározza azt, hogy a biztosító teljesítési kötelezettsége mikor áll fenn (biztosítási események meghatározása), mikor nem áll fenn (ezek az úgynevezett kizárások), illetve melyek azok a körülmények, amikor a biztosító - valamilyen körülmény elõállása esetén- mentesül a kifizetés alól (például: ha a káreseményt szándékosan okozták).

Egy All risk kockázat esetében a biztosító kimondja, hogy a szerzõdés értelmében és az abban feltüntetett összegek (biztosítási összegek) erejéig, a szerzõdésben szereplõ vagyontárgyakra kártérítést nyújt akkor, ha azokat egy kívülrõl jövõ, véletlen, váratlan, elõre nem látható, balesetszerûen kialakuló, hirtelen bekövetkezõ esemény károsít meg, vagy megsemmisít. Kivételt képeznek azok az események, melyeket a biztosító kizárásként említ meg.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a biztosító minden biztosítási eseményt megtérít, ami nem szerepel a kizárások között.