Amit a felelõsségbiztosításról tudni kell!

Korunk egyik leginkább elterjedõben lévõ kérdése a felelõsségi jogviszonyok kezelése.

Vállalkozásként a gazdálkodó szervezetek nagyon sok ponton találkoznak olyan jogi kapcsolatokkal, amelyek a felelõsségre vezethetõek vissza. Ugyanígy találkoznak a fogyasztókkal, a szerzõdéses partnerekkel is általános-, szolgáltatói-, vagy termékfelelõsségi oldalról.

Ha valaki a vállalkozási, vagy a mindennapi tevékenysége során kárt okoz, akkor azt köteles megtéríteni. Viszont lehetõsége van arra, hogy egy megfelelõen megkötött felelõsségbiztosítással olyan védelmet vásároljon magának, mely az okozott kárt helyette megtéríti.
A véletlenszerûen elkövetett hibákat kiküszöbölni nem lehet, de azok megtérítésére segítségül hívhatunk egy jól elkészített biztosítást, ami mentesít minket a nem várt kiadások alól.

A felelõsségbiztosításoknál a biztosító a vétkes fél mögé állva, helyette téríti meg azokat a károkat, melyeket véletlenszerûen okozott.

Nem szabad elfelejteni, hogy a tevékenységbõl adódó hibák bár nem kivédhetõek, de azok anyagi következménye egy megfelelõ biztosítással áthárítható.

A következõ menüpontban a felelõsség jellegû kockázatokról adunk bõvebb tájékoztatást.